" K I N D - C U L T U R E "

When you can choose, choose k i n d


เพราะการส่งต่อความรัก คือเรื่องที่งดงามที่สุด

Kind-Culture  อยากให้พวงหรีดที่แสดงความรักความเคารพครั้งสุดท้าย งดงามและคงอยู่ตลอดไป


พวงหรีด  Kind-Culture  จึงสร้างสรรค์พวงหรีดใช้ประโยชน์ได้ พวงหรีดรักษ์โลก พวงหรีดใช้งานต่อ

 เพื่อให้การส่งต่อความรักครั้งสุดท้าย  สร้างประโยชน์สูงสุด แก่เรา แก่โลก และสังคมรอบข้าง

ติดต่อเราได้ทาง Kind-Culture  line   @kindculture   หรือ  0659494525

FB / IG   ::  kindcultureBKKนโยบายการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากการซื้อสินค้า ในกรณีสินค้าที่ท่านซื้อไปเกิดชำรุดเสียหายเนื่องจากความผิดพลาดของทางเรา เรายินดีคืนค่าเงินสินค้าภายใน 3 วัน หลังจากลูกค้าได้รับสินค้า โดยที่สินค้าเป็นราคาปกติ ไม่รวมสินค้าที่เข้าร่วมรายการพิเศษต่าง ๆ และต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการขอคืนเงินสินค้า

 • สินค้าชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้วันที่ผู้ซื้อได้รับสินค้า โดยที่ผู้ซื้อต้องแสดงหลักฐานยืนยันความเสียหายของสินค้า หรือจากการขนส่งสินค้า

 • ได้รับสินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อหรือใบเสร็จ

 • สินค้ามีปัญหาภายใน 3 วันที่ใช้งาน

 • ต้องการเปลี่ยนประเภทสินค้า รุ่น หรือสี บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าสินค้าที่ทำการสั่งซื้อ และยังไม่ได้แกะสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ซื้อต้องทำการรับผิดชอบชำระส่วนต่างของสินค้า และชำระค่าจัดส่งสินค้าเอง

 

 

เงื่อนไขบริษัทฯ จะไม่ดำเนินการจัดส่งสินค้า และทำการคืนเงิน 

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากสินค้าหมด (เช่น สินค้าหมด Stock, สินค้ายกเลิกการผลิตฯ)

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากราคาสินค้าที่ระบุทางหน้า Website ไม่ถูกต้อง หรือไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริง

 • กรณีที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

ขั้นตอนในการคืนเงินและเปลี่ยนสินค้า

 • แจ้งความประสงค์ที่ต้องการขอคืนเงิน หรือ เปลี่ยนสินค้า  ติดต่อเจ้าหน้าที่โทร  065-9494525

 • รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

 • นำสินค้าที่ต้องการขอเงินคืน หรือเปลี่ยนสินค้า พร้อมกล่องที่มีตราประทับและรหัสบาร์โค้ดของบริษัทขนส่ง ใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษี ติดต่อที่ :  ในช่วงเวลาทำการปกติ วันจันทร์-เสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะทำการติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ หลังจากตรวจสอบข้อมูลและยืนยันสถานะ 

 

ที่อยู่สำหรับติดต่อ

318 ถนน พาหุรัด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

โทรศัพท์ :    065-9494525

เว็บไซต์ : https://kind-culture.com/www.Kind-Culture.com พวงหรีด พวงหรีดใช้งานได้ พวงหรีดรักษ์โลก พวงหรีดมีประโยชน์

Copyright ® 2022-23 Kind-Culture.com